in ,

Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’ndeki Zam ve Kapasite Hakkında Yenilikler

Bu yazıda, 09 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nde yer alan bazı azamî zam uygulaması ve kurumun kapasitesine uygun olarak sunabileceği barınma hizmeti asgarî kotasındaki yeniliklerden bahsedilerek barınma hizmetinden faydalanabilecekleri bir yurt arayan öğrencilerin bilmesi gereken hususlar açıklanacaktır.

09 Eylül 2022 tarihli 31948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, yürürlüğe girerek 02 Temmuz 2020 tarihli 31173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’ni yürürlükten kaldırmıştır.

Yönetmelik’in “Hizmetler ve Ücretler” başlıklı yedinci bölümündeki değişiklik olarak bu Yönetmelik’in yirmi yedinci maddesi (yürürlükten kaldırılan Yönetmelik’in yirmi altıncı maddesi); yurtlarda, pansiyonlarda ve apartlardaki öğrenci odalarında “en az bir veya üç”, “en fazla altı” ibarelerini içerirken değişiklik sonrası artık en az kaç kişinin barınabileceğine yönelik bir düzenleme içermemektedir.

Bir diğer değişiklik ise yürürlükte olan Yönetmelik’in “Ücretler ve yükümlülükler” başlıklı otuz yedinci maddesinde yapılmıştır. Yapılan değişikliğe göre özel barınma hizmeti sunan kurumlar yapabileceği “en yüksek zam oranı, bir önceki öğretim yılında il müdürlüğüne bildirilen ücrete temmuz ayında açıklanmış olan on iki aylık ortalama “(Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi + Tüketici Fiyat Endeksi)/2” oranına beş puan daha eklendiğinde bulunan orandan daha fazla olamaz.”. Yapılan bu değişikliğe göre kurum, baz alınan bu değerlerin toplamının yarısından beş puan (yüzde beş) kadarından fazla zam uygulaması yapamayacaktır.

Bahsedilen bu değişiklik incelendiğinde, aynı madde içerisinde hâlihazırda olarak kurumun barınma hizmetinden faydalanan öğrencilere uygulayabileceği zam oranının Yönetmelik ile düzenlenmiş olduğu görülmektedir. Bu değişiklikle beraber kurum, barınma hizmetinden faydalanacak hem yeni öğrenciler hem eski öğrenciler için yalnızca belirli bir miktarda zam uygulayabilecektir.

İşbu maddenin yedinci fıkrasına göre hâlihazırda barınma hizmetinden faydalanan öğrenci, faydalanmaya devam etmek isteyen öğrencilere uygulanabilecek olan ücret ve ücrete zam tarifesiyle ilgili hükümlere başvurulabilmesi için ders yılı bitmeden kuruma kayıt yenileme başvurusunda bulunmalıdır. Aksi hâlde kayıt yenileme tarihinde açıklanan ücret üzerinden uygulanan zam değil, temmuz ayında açıklanmış olan iki aylık ortalama oranına beş puan daha eklendiğinde bulunan orana kadar varan miktardaki zam uygulamasına tabî tutulacaktır.

Aynı maddenin sekizinci fıkrasıyla beraber ise kurumların “kayıtlı öğrencilerden gelecek olan kayıt yenileme taleplerini başvuru tarihi esas alınmak suretiyle kapasitelerinin yarısına kadar karşılamak zorunda” olduğu açıkça düzenlenmiştir.  Buna göre kurum, hâlihazırda kayıtlı olan öğrencilerden gelecek olan kayıt yenileme taleplerini göz önünde bulundurarak, sunacakları barınma hizmetinin en azından kapasitelerinin yarısı kadar karşılamak zorundadır.

Daha detaylı bilgi için bakınız: https://www.mevzuat.com/yuksekogrenim-ozel-barinma-hizmetleri-yonetmeligi-2022-09-09/

Ne düşünüyorsun?

18 Points
Upvote Downvote

Yazan yazar-c

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor...

0

En Çok Sorulan Sorular ve Cevapları

Ulaşım/Servis Bursu